เอ็นบีที

เอ็นบีที

NBT (เอ็นบีที) สถานีที่พึ่งพาของประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล

ทีวีออนไลน์ ( 24 ช่อง )
ช่อง 3 แฟมิลี่
ทรูโฟร์ยู
ทีเอ็นเอ็น 24
เอ็มคอต แฟมิลี
โลก้า
ไทยทีวี
นิวทีวี
สปริงนิวส์
ไบรท์ ทีวี
วอยซ์ ทีวี
เนชั่น ทีวี
เวิร์คพอยท์ ทีวี
จีเอ็มเอ็ม 25
นาวทีวี
ช่อง 8
ช่อง 3 SD
โมโน 29
9 เอ็มคอต HD
วัน HD
ไทยรัฐ ทีวี HD
ช่อง 3 HD
อมรินทร์ทีวี HD
ช่อง 7
พีพีทีวี HD
ผังรายการ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:05 - 00:00 เสียงสวรรค์ตะวันฉาย
00:00 - 01:00 ข่าวภาคดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:00 เจริญธรรม
05:00 - 05:30 พุทธธรรมนำปัญญา
05:30 - 06:00 รู้ทันควันพิษ
06:00 - 08:00 ข่าวภาคเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 08:45 ณ สยาม
08:45 - 09:00 กาชาดเพื่อคุณ
09:00 - 09:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
09:05 - 10:00 มองรัฐสภา
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 คิดดี ทำดี
11:30 - 13:00 ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
13:00 - 13:30 สกอ.ก้าวหน้า
13:30 - 14:00 สู่ประชาคมอาเซียน
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 ฒ เฒ่า เล่าเรื่อง
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 NBT ทีวีเด็ก
16:30 - 17:00 นิทานอาเซียน
17:00 - 18:00 ข่าวภาคค่ำ
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 ข่าวภาคค่ำ
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:30 พลังแห่งแผ่นดินไทย
20:30 - 21:00 จุดเปลี่ยนประเทศไทย
21:00 - 21:55 เดินหน้าปฎิรูป
21:55 - 22:00 สันติสุขปลายด้ามขวาน
22:00 - 23:00 ห้องข่าว NBT
23:00 - 23:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
23:05 - 23:30 Coffee Cup
23:30 - 00:00 ปรัชญาชีวิตที่พอเพียง
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 ปรัชญาชีวิตที่พอเพียง
00:00 - 01:00 ข่าวภาคดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:30 ธรรมรส ธรรมรัฐ
05:30 - 06:00 รู้ทันควันพิษ
06:00 - 08:00 ข่าวภาคเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 08:45 A Moment with Diplomats
08:45 - 09:00 หัวใจสีขาว
09:00 - 09:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
09:05 - 10:00 มองรัฐสภา
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 ทั่วฟ้าคมนาคมไทย
11:30 - 13:00 ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
13:00 - 14:00 สถานีแรงงาน
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 สูงวัยใจเกินร้อย
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 รอบรู้ถิ่นไทย
16:30 - 17:00 กด Like วัยทีน
17:00 - 18:00 ข่าวภาคค่ำ
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 ข่าวภาคค่ำ
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:30 เย็นศิระเพราะพระบริบาล
20:30 - 21:00 จุดเปลี่ยนประเทศไทย
21:00 - 21:55 เดินหน้าประชารัฐ
21:55 - 22:00 สันติสุขปลายด้ามขวาน
22:00 - 23:00 ห้องข่าว NBT
23:00 - 23:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
23:05 - 00:00 สถานีแรงงาน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:05 - 00:00 สถานีแรงงาน
00:00 - 01:00 ข่าวภาคดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:30 บ้านธัมมะ
05:30 - 06:00 รอบภูมิภาค
06:00 - 08:00 ข่าวภาคเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 09:00 สถานีความคิด
09:00 - 09:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
09:05 - 10:00 มองรัฐสภา
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 Business Smart
11:30 - 13:00 ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
13:00 - 14:00 ใจฟ้า
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 เรียนนอกรั้ว
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 คิดการณ์ไกล
16:30 - 17:00 Green Focus
17:00 - 18:00 ข่าวภาคค่ำ
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 ข่าวภาคค่ำ
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:30 พลังแห่งแผ่นดินไทย
20:30 - 21:00 จุดเปลี่ยนประเทศไทย
21:00 - 21:55 เดินหน้าประชารัฐ
21:55 - 22:00 สันติสุขปลายด้ามขวาน
22:00 - 23:00 ห้องข่าว NBT
23:00 - 23:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
23:05 - 00:00 ดนตรีในสวน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:05 - 00:00 ดนตรีในสวน
00:00 - 01:00 ข่าวภาคดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:00 คุณธรรมชีวิต
05:00 - 05:30 อัลฮักถอดรหัสสัจธรรม
05:30 - 06:00 รอบภูมิภาค
06:00 - 08:00 ข่าวภาคเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 09:00 เดินหน้าประเทศไทย
09:00 - 09:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
09:05 - 10:00 มองรัฐสภา
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 ตามพ่อที่พอเพียง
11:30 - 13:00 ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
13:00 - 14:00 แผ่นดินไทยใสสะอาด
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 กระปุกปัญญา
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
16:30 - 17:00 @อาเซียน
17:00 - 18:00 ข่าวภาคค่ำ
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 ข่าวภาคค่ำ
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:30 พลังแห่งแผ่นดินไทย
20:30 - 21:00 จุดเปลี่ยนประเทศไทย
21:00 - 21:55 เดินหน้าประชารัฐ
21:55 - 22:00 ท่องเที่ยวทั่วทิศกับ ททท.
22:00 - 22:55 ห้องข่าว NBT
22:55 - 23:00 สองข้างทางพิเศษ
23:00 - 23:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
23:05 - 23:30 หน้าต่างตะวันตก
23:30 - 00:00 เส้นทางกีฬา
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 เส้นทางกีฬา
00:00 - 01:00 เสียงสวรรค์ตะวันฉาย
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 01:30 ข่าวภาคดึก
01:30 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:00 กระแสโลก กระแสธรรม
05:00 - 05:30 รักษ์มนุษย์
05:30 - 06:00 รอบภูมิภาค
06:00 - 08:00 ข่าวภาคเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 09:00 เทศบาล ทำดีเพื่อพ่อ
09:00 - 09:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
09:05 - 10:00 รัฐสภาของประชาชน
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 เคียงบ่าเคียงไหล่
11:30 - 13:00 ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
13:00 - 13:30 @อันดามัน
13:30 - 14:00 วิถีผ่านเลนส์
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 หน้าต่างตะวันตก
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 แผ่นดินทอง
16:30 - 17:00 Hello English
17:00 - 18:00 ข่าวภาคค่ำ
18:00 - 20:00 ข่าวภาคค่ำ
20:00 - 20:15 ข่าวในพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 คืนความสุขให้คนในชาติ
21:00 - 21:25 ขยายคำ ขยายข่าว
21:25 - 21:30 ท่องเที่ยวทั่วทิศกับ ททท.
21:30 - 22:30 เดินหน้าประชารัฐ
22:30 - 23:00 ทำด้วยใจ เพื่อแผ่นดิน
23:00 - 00:00 ห้องข่าว NBT
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ห้องข่าว NBT
00:00 - 01:00 ข่าวภาคดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 01:30 เวิร์ล ออฟ สปีด
01:30 - 02:00 Auto Spicy TV รถเด็ด
02:00 - 04:00 NBT World
04:00 - 05:00 คริสตจักรในบ้าน
05:00 - 05:30 แสงธรรมแห่งปัญญา
05:30 - 06:00 กฎหมายเพื่อประชาชน
06:00 - 06:30 ตะวันยิ้ม
06:30 - 07:00 เจาะประเด็น
07:00 - 08:00 ข่าวเช้าสุดสัปดาห์
08:00 - 09:00 คืนความสุขให้คนในชาติ
09:00 - 09:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
09:05 - 09:30 ขยายคำ ขยายข่าว
09:30 - 10:00 คิดดี คิดบวก
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 10:30 ป่าดินสินธุ์น้ำ
10:30 - 11:00 เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 Energy Update
11:30 - 12:00 ก้าวอย่างพอเพียง
12:00 - 13:00 ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
13:00 - 13:25 ประเด็นดังหลังข่าว
13:25 - 13:30 100 ข่าวมอเตอร์เวย์
13:30 - 14:00 นักปกครองไทยใจเกินร้อย
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 16:00 ศึกยอดมวยไทย
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 ฒ เฒ่า เล่าเรื่อง
16:30 - 17:00 เรื่องเล่าจากชุมชน
17:00 - 17:30 นิทานอาเซียน
17:30 - 18:00 ห้องข่าวภูมิภาค
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 ข่าวภาคค่ำ
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:25 ด้วยพระบารมี
20:25 - 21:30 To be Number One Variety
21:30 - 22:00 ท้องถิ่นแหลมทอง
22:00 - 22:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
22:05 - 22:30 วิถีผ่านเลนส์
22:30 - 23:00 ดีดี มีพลังงาน
23:00 - 23:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
23:05 - 23:30 ใต้สันติสุข
23:30 - 00:00 รอบรู้ถิ่นไทย
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 รอบรู้ถิ่นไทย
00:00 - 01:00 ข่าวภาคดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:00 NBT World
04:00 - 05:00 พระเจ้าสถิตกับเรา
05:00 - 05:30 ทิดบ้วนชวนคุย
05:30 - 06:00 สูงวัยใจเกินร้อย
06:00 - 06:30 สวัสดีเวียดนาม
06:30 - 07:00 เจาะประเด็น
07:00 - 08:00 ข่าวเช้าสุดสัปดาห์
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 09:00 ศึกษาทัศน์
09:00 - 10:00 ติวเข้ม เติมเต็มความรู้
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 10:30 มหัศจรรย์แห่งปัญญา
10:30 - 11:00 น้ำคือชีวิต
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 เรียนแบบอาเซียน
11:30 - 12:00 ก้าวอย่างพอเพียง
12:00 - 13:00 ข่าวภาคเที่ยง ช่อง 11
13:00 - 13:25 สถานีเทศบาล
13:25 - 13:30 100 ข่าวมอเตอร์เวย์
13:30 - 14:00 ส่องโลก
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 Golf Paradise
14:30 - 15:00 เส้นทางกีฬา
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 17:00 มวยดีวิถีไทย
17:00 - 17:30 Smile Variety
17:30 - 18:00 ห้องข่าวภูมิภาค
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 ข่าวภาคค่ำ
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:30 ด้วยพระบารมี
20:30 - 21:00 เดินหน้าอาเซียน
21:00 - 21:30 คัดข่าวเด่น
21:30 - 22:00 ฟ้าปกดิน
22:00 - 22:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
22:05 - 22:30 Unseen Asean
22:30 - 23:00 คนของประชาชน
23:00 - 23:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
23:05 - 00:00 เสียงสวรรค์ตะวันฉาย
คงกระพันนารี
แรงตะวัน
สายลับรักป่วน
ลูกไม้ไกลต้น
กาลครั้งหนึ่ง...ในหัวใจ
ลิขิตริษยา
เจ้าพายุ
แม่นาก
บ่วงรักสลักแค้น
True Love Story เพราะเธอคือรัก
อุบัติรักเทวา
ส้มตํา แฮมเบอร์เกอร์
ลายหงส์
U-Prince Series
Lovey Dovey แผนร้ายนายเจ้าเล่ห์
พิษสวาท
เสน่หาข้ามเส้น
รักฝุ่นตลบ
เกมริษยา 2
มนต์รักสองฝั่งคลอง
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่ เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่

ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น

ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น

ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7

ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7 ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7

คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ

คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ

ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม

ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม

Back to Top