เอ็นบีที

เอ็นบีที

NBT (เอ็นบีที) สถานีที่พึ่งพาของประชาชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในด้านข่าวสารความรู้และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของสังคม เพื่อพัฒนาประเทศสู่สากล

ทีวีออนไลน์ ( 24 ช่อง )
ช่อง 3 แฟมิลี่
ทรูโฟร์ยู
ทีเอ็นเอ็น 24
เอ็มคอต แฟมิลี
โลก้า
ไทยทีวี
นิวทีวี
สปริงนิวส์
ไบรท์ ทีวี
วอยซ์ ทีวี
เนชั่น ทีวี
เวิร์คพอยท์ ทีวี
จีเอ็มเอ็ม 25
นาวทีวี
ช่อง 8
ช่อง 3 SD
โมโน 29
9 เอ็มคอต HD
วัน HD
ไทยรัฐ ทีวี HD
ช่อง 3 HD
อมรินทร์ทีวี HD
ช่อง 7
พีพีทีวี HD
ผังรายการ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 หน้าต่างตะวันตก
00:00 - 01:00 ยำข่าวดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:00 เจริญธรรม
05:00 - 05:30 พุทธธรรมนำปัญญา
05:30 - 06:00 รู้ทันควันพิษ
06:00 - 08:00 เสิร์ฟข่าวเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 08:45 ณ สยาม
08:45 - 09:00 กาชาดเพื่อคุณ
09:00 - 09:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
09:05 - 10:00 มองรัฐสภา
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 ก้าวอย่างพอเพียง
11:30 - 13:00 ครบข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 สกอ.ก้าวหน้า
13:30 - 14:00 ร.พ.สมเด็จพระยุพราช
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 สูงวัยใจเกินร้อย
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 ต้นกล้าอาเซียน
16:30 - 17:00 NBT ทีวีเด็ก
17:00 - 18:00 คลุกข่าวค่ำ
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 คลุกข่าวค่ำ
20:00 - 20:30 ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 21:00 จุดเปลี่ยนประเทศไทย
21:00 - 21:55 เดินหน้าปฎิรูป
21:55 - 22:00 สันติสุขปลายด้ามขวาน
22:00 - 23:00 ห้องข่าว NBT
23:00 - 23:05 รู้ทันข่าว
23:05 - 23:30 Coffee Cup
23:30 - 00:00 รอบรู้ถิ่นไทย
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 รอบรู้ถิ่นไทย
00:00 - 01:00 ยำข่าวดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:30 ธรรมรส ธรรมรัฐ
05:30 - 06:00 กด Like วัยทีน
06:00 - 08:00 เสิร์ฟข่าวเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 08:45 เติมรักให้โลก
08:45 - 09:00 หัวใจสีขาว
09:00 - 09:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
09:05 - 10:00 มองรัฐสภา
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 ก้าวอย่างพอเพียง
11:30 - 13:00 ครบข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 สถานีแรงงาน
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 สวัสดีเวียดนาม
16:30 - 17:00 กด Like วัยทีน
17:00 - 18:00 คลุกข่าวค่ำ
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 คลุกข่าวค่ำ
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:30 ร่มเย็นด้วยพระบารมี
20:30 - 21:00 จุดเปลี่ยนประเทศไทย
21:00 - 21:55 เดินหน้าประชารัฐ
21:55 - 22:00 สันติสุขปลายด้ามขวาน
22:00 - 23:00 ห้องข่าว NBT
23:00 - 23:05 รู้ทันข่าว
23:05 - 23:30 วิถีผ่านเลนส์
23:30 - 00:00 เส้นทางกีฬา
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 เส้นทางกีฬา
00:00 - 01:00 ยำข่าวดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:30 บ้านธัมมะ
05:30 - 06:00 รอบภูมิภาค
06:00 - 08:00 เสิร์ฟข่าวเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 09:00 สถานีความคิด
09:00 - 09:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
09:05 - 10:00 มองรัฐสภา
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 น้ำคือชีวิต
11:30 - 13:00 ครบข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 ใจฟ้า
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 เรียนนอกรั้ว
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 สีสันอาเซียน
16:30 - 17:00 Green Focus
17:00 - 18:00 คลุกข่าวค่ำ
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 คลุกข่าวค่ำ
20:00 - 20:30 ข่าวในพระราชสำนัก
20:30 - 21:00 จุดเปลี่ยนประเทศไทย
21:00 - 21:55 เดินหน้าประชารัฐ
21:55 - 22:00 สันติสุขปลายด้ามขวาน
22:00 - 23:00 ห้องข่าว NBT
23:00 - 23:05 รู้ทันข่าว
23:05 - 00:00 ดนตรีในสวน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:05 - 00:00 ดนตรีในสวน
00:00 - 01:00 ยำข่าวดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:00 คุณธรรมชีวิต
05:00 - 05:30 อัลฮักถอดรหัสสัจธรรม
05:30 - 06:00 @ อาเซียน
06:00 - 08:00 เสิร์ฟข่าวเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 09:00 เดินหน้าประเทศไทย
09:00 - 09:05 รู้ทันข่าว
09:05 - 10:00 มองรัฐสภา
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 ป่าดินสินธุ์น้ำ
11:30 - 13:00 ครบข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 แผ่นดินไทยใสสะอาด
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 @อาเซียน
16:30 - 17:00 เยาวชนคนทันโลก
17:00 - 18:00 คลุกข่าวค่ำ
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 คลุกข่าวค่ำ
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:30 ร่มเย็นด้วยพระบารมี
20:30 - 21:00 จุดเปลี่ยนประเทศไทย
21:00 - 21:55 เดินหน้าประชารัฐ
21:55 - 22:00 ท่องเที่ยวทั่วทิศกับ ททท.
22:00 - 22:55 ห้องข่าว NBT
22:55 - 23:00 สองข้างทางพิเศษ
23:00 - 23:05 รู้ทันข่าว
23:05 - 00:00 สถานีแรงงาน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:05 - 00:00 สถานีแรงงาน
00:00 - 01:00 ยำข่าวดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 01:30 ข่าวภาคดึก
01:30 - 04:30 NBT World
04:30 - 05:00 กระแสโลก กระแสธรรม
05:00 - 05:30 รักษ์มนุษย์
05:30 - 06:00 รอบภูมิภาค
06:00 - 08:00 เสิร์ฟข่าวเช้า
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 09:00 เทศบาล ทำดีเพื่อพ่อ
09:00 - 09:05 รู้ทันข่าว
09:05 - 10:00 รัฐสภาของประชาชน
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 11:00 NBT ทีวีสาธารณะ
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 เหลือใช้แต่ไม่ไร้ค่า
11:30 - 13:00 ครบข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 Hello Lady
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 รอบภูมิภาค
14:30 - 15:00 สะพายกล้องท่องทั่วไทย
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เมืองไทยดี๊ดี
15:30 - 16:00 แผ่นดินทอง
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 เรียนแบบอาเซียน
16:30 - 17:00 Hello English
17:00 - 18:00 คลุกข่าวค่ำ
18:00 - 20:00 คลุกข่าวค่ำ
20:00 - 20:15 ข่าวในพระราชสำนัก
20:15 - 21:00 คืนความสุขให้คนในชาติ
21:00 - 21:25 ขยายคำ ขยายข่าว
21:25 - 21:30 ท่องเที่ยวทั่วทิศกับ ททท.
21:30 - 22:30 เดินหน้าประชารัฐ
22:30 - 23:00 ทำด้วยใจ เพื่อแผ่นดิน
23:00 - 00:00 ห้องข่าว NBT
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ห้องข่าว NBT
00:00 - 01:00 เสียงสวรรค์ตะวันฉาย
01:00 - 01:30 ข่าวภาคดึก
01:30 - 04:00 NBT World
04:00 - 05:00 คริสตจักรในบ้าน
05:00 - 05:30 ก้าวอย่างพอเพียง
05:30 - 06:00 กฎหมายเพื่อประชาชน
06:00 - 06:30 หน้าต่างตะวันตก
06:30 - 07:00 เจาะประเด็น
07:00 - 08:00 เสิร์ฟข่าวเช้าสุดสัปดาห์
08:00 - 09:00 คืนความสุขให้คนในชาติ
09:00 - 09:05 รู้ทันข่าว
09:05 - 09:30 ขยายคำ ขยายข่าว
09:30 - 10:00 คิดดี คิดบวก
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 10:30 ทั่วฟ้าคมนาคมไทย
10:30 - 11:00 เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 Energy Update
11:30 - 12:00 พระคุณที่สาม
12:00 - 13:00 ครบข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์
13:00 - 13:25 ประเด็นดังหลังข่าว
13:25 - 13:30 100 ข่าวมอเตอร์เวย์
13:30 - 14:00 กระปุกปัญญา
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 เรียนแบบอาเซียน
14:30 - 15:00 ชวนพี่น้องมองบ้านเมือง
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 15:30 เหลือใช้แต่ไม่ไร้ค่า
15:30 - 16:00 @อันดามัน
16:00 - 16:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
16:05 - 16:30 เสียงแห่งอนาคต
16:30 - 17:00 เรื่องเล่าจากชุมชน
17:00 - 17:30 เคียงบ่าเคียงไหล่
17:30 - 18:00 ห้องข่าวภูมิภาค
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 คลุกข่าวค่ำสุดสัปดาห์
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:25 ด้วยพระบารมี
20:25 - 21:30 To be Number One Variety
21:30 - 22:00 ท้องถิ่นแหลมทอง
22:00 - 22:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
22:05 - 22:30 มองโลกกว้างกับ NBT
22:30 - 23:00 ใต้สันติสุข
23:00 - 23:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
23:05 - 23:30 กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น
23:30 - 00:00 น้ำคือชีวิต
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 น้ำคือชีวิต
00:00 - 01:00 ข่าวภาคดึก
01:00 - 01:05 ลีลาชีวิต
01:05 - 04:00 NBT World
04:00 - 05:00 พระเจ้าสถิตกับเรา
05:00 - 05:30 ทิดบ้วนชวนคุย
05:30 - 06:00 สูงวัยใจเกินร้อย
06:00 - 06:30 ตะวันยิ้ม
06:30 - 07:00 เจาะประเด็น
07:00 - 08:00 เสิร์ฟข่าวเช้าสุดสัปดาห์
08:00 - 08:30 Newsline
08:30 - 09:00 ศึกษาทัศน์
09:00 - 09:05 รู้ทันข่าว
09:05 - 10:00 ติวเข้ม เติมเต็มความรู้
10:00 - 10:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
10:05 - 10:30 มหัศจรรย์แห่งปัญญา
10:30 - 11:00 Business Smart
11:00 - 11:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
11:05 - 11:30 เยาวชนคนทันโลก
11:30 - 12:00 ดีดี มีพลังงาน
12:00 - 13:00 ครบข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์
13:00 - 13:25 สถานีเทศบาล
13:25 - 13:30 100 ข่าวมอเตอร์เวย์
13:30 - 14:00 ส่องโลก
14:00 - 14:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
14:05 - 14:30 Golf Paradise
14:30 - 15:00 เส้นทางกีฬา
15:00 - 15:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
15:05 - 17:00 มวยดีวิถีไทย
17:00 - 17:30 Smile Variety
17:30 - 18:00 ห้องข่าวภูมิภาค
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:00 คลุกข่าวค่ำสุดสัปดาห์
20:00 - 20:20 ข่าวในพระราชสำนัก
20:20 - 20:30 ด้วยพระบารมี
20:30 - 21:00 คัดข่าวเด่น
21:00 - 21:30 ขันเป็นข่าว
21:30 - 22:00 ที่นี่ไม่มีกำแพง
22:00 - 22:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
22:05 - 22:30 มองโลกกว้างกับ NBT
22:30 - 23:00 คนของประชาชน
23:00 - 23:05 ข่าว ต้นชั่วโมง
23:05 - 23:30 ความสุขประเทศไทย
23:30 - 00:00 หน้าต่างตะวันตก


ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่ เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่

ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น

ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น

ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7

ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7 ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7

คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ

คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ

ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม

ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม

Back to Top