ไทยพีบีเอส

ไทยพีบีเอส

Thai PBS (ไทยพีบีเอส) พบกับข่าวสาร ความรู้ สารประโยชน์ สาระบันเทิง ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน บนพื้นฐานข้อบังคับด้านจริยธรรม และกรอบจรรยาบรรณขององค์กร เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ โดยมีวิสัยทัศน์  มุ่งมั่นเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม

ทีวีออนไลน์ ( 24 ช่อง )
ช่อง 3 แฟมิลี่
ทรูโฟร์ยู
ทีเอ็นเอ็น 24
เอ็มคอต แฟมิลี
โลก้า
ไทยทีวี
นิวทีวี
สปริงนิวส์
ไบรท์ ทีวี
วอยซ์ ทีวี
เนชั่น ทีวี
เวิร์คพอยท์ ทีวี
จีเอ็มเอ็ม 25
นาวทีวี
ช่อง 8
ช่อง 3 SD
โมโน 29
9 เอ็มคอต HD
วัน HD
ไทยรัฐ ทีวี HD
ช่อง 3 HD
อมรินทร์ทีวี HD
ช่อง 7
พีพีทีวี HD
ผังรายการ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
22:05 - 00:00 ไทย เธียเตอร์
00:00 - 00:30 ข่าวดึก
00:30 - 01:30 สารคดีมิติโลกหลังเที่ยงคืน
01:30 - 02:00 ทุกทิศทั่วไทย
02:00 - 04:00 ปิดสถานี
04:00 - 04:30 รู้ทันเออีซี
04:30 - 05:00 ดูให้รู้
05:00 - 08:30 วันใหม่
08:30 - 09:00 ไทยบันเทิง
09:00 - 10:00 นารีกระจ่าง
10:00 - 10:05 ทันข่าว
10:05 - 11:00 นารีกระจ่าง
11:00 - 11:05 ทันข่าว
11:05 - 11:15 นารีกระจ่าง
11:15 - 11:30 คนสู้โรค
11:30 - 12:00 รู้ทันเออีซี
12:00 - 13:00 ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 รู้สู้ภัยพิบัติ
13:30 - 14:00 ทีวีชุมชน
14:00 - 14:05 ทันข่าว
14:05 - 15:30 สถานีประชาชน
15:30 - 16:00 ทุกทิศทั่วไทย
16:00 - 16:40 คิดส์สนุก
16:40 - 17:00 ผึ้งน้อยมหัศจรรย์
17:00 - 17:05 ทันข่าว
17:05 - 18:00 ท่องโลกกว้าง
18:00 - 18:20 คสช.เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:15 มิติใหม่ทั่วไทย
20:15 - 21:00 สู้ฝันกันทั้งบ้าน
21:00 - 22:00 วันเด็กแห่งชาติ
22:00 - 22:40 ที่นี่ Thai PBS
22:40 - 23:00 ตอบโจทย์
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
00:00 - 00:30 ข่าวดึก
00:30 - 01:30 สารคดีมิติโลกหลังเที่ยงคืน
01:30 - 02:00 ทุกทิศทั่วไทย
02:00 - 04:00 ปิดสถานี
04:00 - 04:30 รู้ทันเออีซี
04:30 - 05:00 Food Work
05:00 - 08:30 วันใหม่
08:30 - 09:00 ไทยบันเทิง
09:00 - 10:00 นารีกระจ่าง
10:00 - 10:05 ทันข่าว
10:05 - 11:00 นารีกระจ่าง
11:00 - 11:05 ทันข่าว
11:05 - 11:15 นารีกระจ่าง
11:15 - 11:30 คนสู้โรค
11:30 - 12:00 รู้ทันเออีซี
12:00 - 13:00 ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 หน้าที่พลเมือง
13:30 - 14:00 ก( ล) างเมือง
14:00 - 14:05 ทันข่าว
14:05 - 15:30 สถานีประชาชน
15:30 - 16:00 ทุกทิศทั่วไทย
16:00 - 16:40 คิดส์สนุก
16:40 - 17:00 ผึ้งน้อยมหัศจรรย์
17:00 - 17:05 ทันข่าว
17:05 - 18:00 ท่องโลกกว้าง
18:00 - 18:20 คสช.เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:15 มิติใหม่ทั่วไทย
20:15 - 21:00 สู้ฝันกันทั้งบ้าน
21:00 - 22:00 รีเวดดิ้ง
22:00 - 22:40 ที่นี่ Thai PBS
22:40 - 23:00 ตอบโจทย์
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
00:00 - 00:30 ข่าวดึก
00:30 - 01:30 สารคดีมิติโลกหลังเที่ยงคืน
01:30 - 02:00 ทุกทิศทั่วไทย
02:00 - 04:00 ปิดสถานี
04:00 - 04:30 รู้ทันเออีซี
04:30 - 05:00 กินอยู่...คือ
05:00 - 08:30 วันใหม่
08:30 - 09:00 ไทยบันเทิง
09:00 - 10:00 นารีกระจ่าง
10:00 - 10:05 ทันข่าว
10:05 - 11:00 นารีกระจ่าง
11:00 - 11:05 ทันข่าว
11:05 - 11:15 นารีกระจ่าง
11:15 - 11:30 คนสู้โรค
11:30 - 12:00 รู้ทันเออีซี
12:00 - 13:00 ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 เสียงประชาชนเปลี่ยนประเทศไทย
13:30 - 14:00 ที่นี่บ้านเรา
14:00 - 14:05 ทันข่าว
14:05 - 15:30 สถานีประชาชน
15:30 - 16:00 ทุกทิศทั่วไทย
16:00 - 16:40 คิดส์สนุก
16:40 - 17:00 ผึ้งน้อยมหัศจรรย์
17:00 - 17:05 ทันข่าว
17:05 - 18:00 ท่องโลกกว้าง
18:00 - 18:20 คสช.เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:15 มิติใหม่ทั่วไทย
20:15 - 21:00 สู้ฝันกันทั้งบ้าน
21:00 - 22:00 เชฟชนเชฟ
22:00 - 22:40 ที่นี่ Thai PBS
22:40 - 23:00 ตอบโจทย์
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
00:00 - 00:30 ข่าวดึก
00:30 - 01:30 สารคดีมิติโลกหลังเที่ยงคืน
01:30 - 02:00 ทุกทิศทั่วไทย
02:00 - 04:00 ปิดสถานี
04:00 - 04:30 รู้ทันเออีซี
04:30 - 05:00 บรรเลงครัวทั่วไทย
05:00 - 08:30 วันใหม่
08:30 - 09:00 ไทยบันเทิง
09:00 - 10:00 นารีกระจ่าง
10:00 - 10:05 ทันข่าว
10:05 - 11:00 นารีกระจ่าง
11:00 - 11:05 ทันข่าว
11:05 - 11:15 นารีกระจ่าง
11:15 - 11:30 คนสู้โรค
11:30 - 12:00 รู้ทันเออีซี
12:00 - 13:00 ข่าวเที่ยง
13:00 - 13:30 พลเมืองข่าว
13:30 - 14:00 หนังเล่าเรื่อง
14:00 - 14:05 ทันข่าว
14:05 - 15:30 สถานีประชาชน
15:30 - 16:00 ทุกทิศทั่วไทย
16:00 - 16:40 คิดส์สนุก
16:40 - 17:00 ผึ้งน้อยมหัศจรรย์
17:00 - 17:05 ทันข่าว
17:05 - 18:00 ท่องโลกกว้าง
18:00 - 18:20 คสช.เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 20:15 มิติใหม่ทั่วไทย
20:15 - 21:00 สู้ฝันกันทั้งบ้าน
21:00 - 22:00 คนละดาวเดียวกัน
22:00 - 22:40 ที่นี่ Thai PBS
22:40 - 23:00 ตอบโจทย์
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
00:00 - 00:30 ข่าวดึก
00:30 - 01:30 สารคดีมิติโลกหลังเที่ยงคืน
01:30 - 02:00 ทุกทิศทั่วไทย
02:00 - 04:00 ปิดสถานี
04:00 - 04:30 รู้ทันเออีซี
04:30 - 05:00 Spirit of Asia วิถีเอเซีย
05:00 - 08:30 วันใหม่
08:30 - 09:00 ไทยบันเทิง
09:00 - 10:00 นารีกระจ่าง
10:00 - 10:05 ทันข่าว
10:05 - 11:00 นารีกระจ่าง
11:00 - 11:05 ทันข่าว
11:05 - 11:15 นารีกระจ่าง
11:15 - 11:30 คนสู้โรค
11:30 - 12:00 รู้ทันเออีซี
12:00 - 13:00 ข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 เวทีสาธารณะ
14:00 - 14:05 ทันข่าว
14:05 - 15:30 สถานีประชาชน
15:30 - 16:00 ทุกทิศทั่วไทย
16:00 - 16:40 คิดส์สนุก
16:40 - 17:00 ผึ้งน้อยมหัศจรรย์
17:00 - 17:05 ทันข่าว
17:05 - 18:00 ท่องโลกกว้าง
18:00 - 18:20 เปิดบ้าน Thai PBS
18:20 - 20:15 มิติใหม่ทั่วไทย
20:15 - 21:00 คสช. คืนความสุขให้ประชาชน
21:00 - 22:00 นักผจญเพลง
22:00 - 22:40 ที่นี่ Thai PBS
22:40 - 23:00 ตอบโจทย์
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ไอเฮียยู ฟังอยู่ รู้ยัง
00:00 - 00:30 ข่าวดึก
00:30 - 01:30 สารคดีมิติโลกหลังเที่ยงคืน
01:30 - 02:00 ที่นี่บ้านเรา
02:00 - 04:00 ปิดสถานี
04:00 - 05:00 สามัญชนคนไทย
05:00 - 05:30 ทางนำชีวิต
05:30 - 06:00 ลุยไม่รู้โรย
06:00 - 07:30 ขบวนการfunน้ำนม
07:30 - 08:00 การ์ตูน ดอร่า
08:00 - 08:05 ทันข่าว
08:05 - 08:20 สอนศิลป์
08:20 - 08:45 Animals Speak
08:45 - 09:00 คิดวิทย์
09:00 - 09:30 Good Morning
09:30 - 10:00 ซีรีส์ Children from Somewhere
10:00 - 10:05 ทันข่าว
10:05 - 10:30 คิดส์เป็นข่าว
10:30 - 11:00 ครัวเชฟน้อย
11:00 - 11:30 The Workshop
11:30 - 12:00 คิดส์คลับ
12:00 - 13:00 ข่าวเที่ยง
13:00 - 15:00 แกะกล่องหนังไทย
15:00 - 16:00 ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
16:00 - 16:30 บรรเลงครัวทั่วไทย
16:30 - 17:00 ทั่วถิ่นแดนไทย
17:00 - 17:05 ทันข่าว
17:05 - 18:00 ละคร สุขจ๋า อยู่หนใด
18:00 - 18:20 คสช.เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 เปิดโลกสัตว์หรรษา
19:00 - 20:15 มิติใหม่ทั่วไทย
20:15 - 21:10 ซีรีส์ อามะจัง สาวน้อยแห่งท้องทะเล
21:10 - 22:00 ชีวิตไร้พรมแดน
22:00 - 22:05 ทันข่าว
22:05 - 22:40 ศิลป์สโมสร
22:40 - 23:00 ทันโลก
23:00 - 00:00 โลกหลากมิติ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 โลกหลากมิติ
00:00 - 00:30 ข่าวดึก
00:30 - 01:30 สารคดีมิติโลกหลังเที่ยงคืน
01:30 - 02:00 ก( ล) างเมือง
02:00 - 04:00 ปิดสถานี
04:00 - 04:30 เรื่องเล็กเขย่าโลก
04:30 - 05:00 ทั่วถิ่นแดนไทย
05:00 - 05:30 ทางนำชีวิต
05:30 - 06:00 ลุยไม่รู้โรย
06:00 - 07:30 ขบวนการfunน้ำนม
07:30 - 08:00 การ์ตูน ดอร่า
08:00 - 08:05 ทันข่าว
08:05 - 08:20 สอนศิลป์
08:20 - 08:45 หม้อข้าวหม้อแกง
08:45 - 09:00 ไอซายน์ ฉลาดยกกำลังสอง
09:00 - 09:30 ท้าให้อ่าน
09:30 - 10:00 ซีรีส์ มิตรภาพต่างวัยหัวใจผูกพัน
10:00 - 10:05 ทันข่าว
10:05 - 10:30 คิดส์เป็นข่าว
10:30 - 11:00 ว้าว! มหัศจรรย์วันทดลอง
11:00 - 11:30 ภาษาอังกฤษติดเที่ยว
11:30 - 12:00 คิดส์คลับ
12:00 - 13:00 ข่าวเที่ยง
13:00 - 14:00 ภูมิภาค 3.0
14:00 - 16:00 Sunday Inspiration Sport
16:00 - 16:30 กิน อยู่...คือ
16:30 - 17:00 Spirit of Asia วิถีเอเซีย
17:00 - 17:05 ทันข่าว
17:05 - 17:30 Food Work
17:30 - 18:00 ดูให้รู้
18:00 - 18:20 คสช.เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 เปิดโลกสัตว์หรรษา
19:00 - 20:15 มิติใหม่ทั่วไทย
20:15 - 21:10 ซีรีส์ อามะจัง สาวน้อยแห่งท้องทะเล
21:10 - 22:00 เปิดปม
22:00 - 22:05 ทันข่าว
22:05 - 00:00 ไทย เธียเตอร์
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่ เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่

ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น

ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น

ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7

ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7 ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7

คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ

คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ

ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม

ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม

Back to Top