ไทยไทย

ไทยไทย

ไทยไทย แชนแนล (Thai Thai Channel) สถานีโทรทัศน์ลูกทุ่ง 24 ชั่วโมง

ทีวีออนไลน์ ( 24 ช่อง )
ช่อง 3 แฟมิลี่
ทรูโฟร์ยู
ทีเอ็นเอ็น 24
เอ็มคอต แฟมิลี
โลก้า
ไทยทีวี
นิวทีวี
สปริงนิวส์
ไบรท์ ทีวี
วอยซ์ ทีวี
เนชั่น ทีวี
เวิร์คพอยท์ ทีวี
จีเอ็มเอ็ม 25
นาวทีวี
ช่อง 8
ช่อง 3 SD
โมโน 29
9 เอ็มคอต HD
วัน HD
ไทยรัฐ ทีวี HD
ช่อง 3 HD
อมรินทร์ทีวี HD
ช่อง 7
พีพีทีวี HD
ผังรายการ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
00:00 - 00:08 ดาวเด่นประจำเดือน
00:08 - 00:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
00:15 - 01:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
01:00 - 01:05 สยาม Hot คนดู Hit
01:05 - 02:00 ไทยไทยออนทัวร์
02:00 - 02:05 Thaithai News
02:05 - 03:00 บัลลังก์เพลง
03:00 - 04:00 พูดกันสนั่นเมือง
04:00 - 05:00 เบรกแตก
05:00 - 06:00 บัลลังก์เพลง ลูกกรุง
06:00 - 06:08 ดาวเด่นประจำเดือน
06:08 - 07:00 บัลลังก์เพลง ลูกทุ่ง
07:00 - 07:05 สยาม Hot คนดู Hit
07:05 - 08:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
08:00 - 08:05 Thaithai News
08:05 - 09:00 เบรกแตก
09:00 - 09:08 ดาวเด่นประจำเดือน
09:08 - 09:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
09:15 - 10:00 พูดกันสนั่นเมือง
10:00 - 10:05 สยาม Hot คนดู Hit
10:05 - 12:00 ไทยไทยคลับ
12:00 - 12:05 Thaithai News
12:05 - 13:00 บัลลังก์เพลง
13:00 - 13:08 ดาวเด่นประจำเดือน
13:08 - 13:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
13:15 - 14:00 พูดกันสนั่นเมือง
14:00 - 14:05 สยาม Hot คนดู Hit
14:05 - 15:00 เซิญคึ่น
15:00 - 15:05 Thaithai News
15:05 - 17:00 พราวพยากรณ์
17:00 - 17:08 ดาวเด่นประจำเดือน
17:08 - 18:00 ราชดำเนิน
18:00 - 18:05 Thaithai News
18:05 - 18:10 สยาม Hot คนดู Hit
18:10 - 21:00 ด้นสยาม
21:00 - 21:08 ดาวเด่นประจำเดือน
21:08 - 23:00 ไทยไทยคลับ
23:00 - 23:05 Thaithai News
23:05 - 23:10 สยาม Hot คนดู Hit
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
00:00 - 00:08 ดาวเด่นประจำเดือน
00:08 - 00:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
00:15 - 01:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
01:00 - 01:05 สยาม Hot คนดู Hit
01:05 - 02:00 เซิญคึ่น
02:00 - 02:05 Thaithai News
02:05 - 05:00 ด้นสยาม
05:00 - 06:00 บัลลังก์เพลง ลูกกรุง
06:00 - 06:08 ดาวเด่นประจำเดือน
06:08 - 07:00 บัลลังก์เพลง ลูกทุ่ง
07:00 - 07:05 สยาม Hot คนดู Hit
07:05 - 08:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
08:00 - 08:05 Thaithai News
08:05 - 09:00 เบรกแตก
09:00 - 09:08 ดาวเด่นประจำเดือน
09:08 - 09:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
09:15 - 10:00 พูดกันสนั่นเมือง
10:00 - 10:05 สยาม Hot คนดู Hit
10:05 - 12:00 ไทยไทยคลับ
12:00 - 12:05 Thaithai News
12:05 - 13:00 นักร้องในดวงใจ
13:00 - 13:08 ดาวเด่นประจำเดือน
13:08 - 13:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
13:15 - 14:00 พูดกันสนั่นเมือง
14:00 - 14:05 สยาม Hot คนดู Hit
14:05 - 15:00 เซิญคึ่น
15:00 - 15:05 Thaithai News
15:05 - 17:00 พราวพยากรณ์
17:00 - 17:08 ดาวเด่นประจำเดือน
17:08 - 18:00 ราชดำเนิน
18:00 - 18:05 Thaithai News
18:05 - 18:10 สยาม Hot คนดู Hit
18:10 - 21:00 ด้นสยาม
21:00 - 21:08 ดาวเด่นประจำเดือน
21:08 - 23:00 ไทยไทยคลับ
23:00 - 23:05 Thaithai News
23:05 - 23:10 สยาม Hot คนดู Hit
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
00:00 - 00:08 ดาวเด่นประจำเดือน
00:08 - 00:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
00:15 - 01:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
01:00 - 01:05 สยาม Hot คนดู Hit
01:05 - 02:00 ไทยไทยออนทัวร์
02:00 - 02:05 Thaithai News
02:05 - 03:00 บัลลังก์เพลง
03:00 - 04:00 พูดกันสนั่นเมือง
04:00 - 05:00 เบรกแตก
05:00 - 06:00 บัลลังก์เพลง ลูกกรุง
06:00 - 06:08 ดาวเด่นประจำเดือน
06:08 - 07:00 บัลลังก์เพลง ลูกทุ่ง
07:00 - 07:05 สยาม Hot คนดู Hit
07:05 - 08:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
08:00 - 08:05 Thaithai News
08:05 - 09:00 เบรกแตก
09:00 - 09:08 ดาวเด่นประจำเดือน
09:08 - 09:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
09:15 - 10:00 พูดกันสนั่นเมือง
10:00 - 10:05 สยาม Hot คนดู Hit
10:05 - 12:00 ไทยไทยคลับ
12:00 - 12:05 Thaithai News
12:05 - 13:00 บัลลังก์เพลง
13:00 - 13:08 ดาวเด่นประจำเดือน
13:08 - 13:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
13:15 - 14:00 พูดกันสนั่นเมือง
14:00 - 14:05 สยาม Hot คนดู Hit
14:05 - 15:00 เซิญคึ่น
15:00 - 15:05 Thaithai News
15:05 - 17:00 พราวพยากรณ์
17:00 - 17:08 ดาวเด่นประจำเดือน
17:08 - 18:00 ราชดำเนิน
18:00 - 18:05 Thaithai News
18:05 - 18:10 สยาม Hot คนดู Hit
18:10 - 21:00 ด้นสยาม
21:00 - 21:08 ดาวเด่นประจำเดือน
21:08 - 23:00 ไทยไทยคลับ
23:00 - 23:05 Thaithai News
23:05 - 23:10 สยาม Hot คนดู Hit
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
00:00 - 00:08 ดาวเด่นประจำเดือน
00:08 - 00:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
00:15 - 01:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
01:00 - 01:05 สยาม Hot คนดู Hit
01:05 - 02:00 เซิญคึ่น
02:00 - 02:05 Thaithai News
02:05 - 05:00 ด้นสยาม
05:00 - 06:00 บัลลังก์เพลง ลูกกรุง
06:00 - 06:08 ดาวเด่นประจำเดือน
06:08 - 07:00 บัลลังก์เพลง ลูกทุ่ง
07:00 - 07:05 สยาม Hot คนดู Hit
07:05 - 08:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
08:00 - 08:05 Thaithai News
08:05 - 09:00 เบรกแตก
09:00 - 09:08 ดาวเด่นประจำเดือน
09:08 - 09:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
09:15 - 10:00 พูดกันสนั่นเมือง
10:00 - 10:05 สยาม Hot คนดู Hit
10:05 - 12:00 ไทยไทยคลับ
12:00 - 12:05 Thaithai News
12:05 - 13:00 นักร้องในดวงใจ
13:00 - 13:08 ดาวเด่นประจำเดือน
13:08 - 13:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
13:15 - 14:00 พูดกันสนั่นเมือง
14:00 - 14:05 สยาม Hot คนดู Hit
14:05 - 15:00 เซิญคึ่น
15:00 - 15:05 Thaithai News
15:05 - 17:00 พราวพยากรณ์
17:00 - 17:08 ดาวเด่นประจำเดือน
17:08 - 18:00 ราชดำเนิน
18:00 - 18:05 Thaithai News
18:05 - 18:10 สยาม Hot คนดู Hit
18:10 - 21:00 ด้นสยาม
21:00 - 21:08 ดาวเด่นประจำเดือน
21:08 - 23:00 ไทยไทยคลับ
23:00 - 23:05 Thaithai News
23:05 - 23:10 สยาม Hot คนดู Hit
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
00:00 - 00:08 ดาวเด่นประจำเดือน
00:08 - 00:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
00:15 - 01:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
01:00 - 01:05 สยาม Hot คนดู Hit
01:05 - 02:00 ไทยไทยออนทัวร์
02:00 - 02:05 Thaithai News
02:05 - 05:00 ด้นสยาม
05:00 - 06:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
06:00 - 06:08 ดาวเด่นประจำเดือน
06:08 - 07:00 บัลลังก์เพลง ลูกกรุง
07:00 - 08:00 บัลลังก์เพลง ลูกทุ่ง
08:00 - 08:05 Thaithai News
08:05 - 09:00 พูดกันสนั่นเมือง
09:00 - 09:08 ดาวเด่นประจำเดือน
09:08 - 10:00 เบรกแตก
10:00 - 12:00 ไทยไทยคลับ
12:00 - 12:05 Thaithai News
12:05 - 13:00 บัลลังก์เพลง
13:00 - 13:08 ดาวเด่นประจำเดือน
13:08 - 13:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
13:15 - 14:00 พูดกันสนั่นเมือง
14:00 - 14:05 สยาม Hot คนดู Hit
14:05 - 15:00 เซิญคึ่น
15:00 - 15:05 Thaithai News
15:05 - 17:00 พราวพยากรณ์
17:00 - 17:08 ดาวเด่นประจำเดือน
17:08 - 18:00 ราชดำเนิน
18:00 - 18:05 Thaithai News
18:05 - 18:10 สยาม Hot คนดู Hit
18:10 - 21:00 ด้นสยาม
21:00 - 21:08 ดาวเด่นประจำเดือน
21:08 - 23:00 ไทยไทยคลับ
23:00 - 23:05 Thaithai News
23:05 - 23:10 สยาม Hot คนดู Hit
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
00:00 - 00:08 ดาวเด่นประจำเดือน
00:08 - 00:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
00:15 - 01:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
01:00 - 01:05 สยาม Hot คนดู Hit
01:05 - 02:00 เซิญคึ่น
02:00 - 02:05 Thaithai News
02:05 - 05:00 ด้นสยาม
05:00 - 06:00 เถิดเทิงเบิกบาร์
06:00 - 06:08 ดาวเด่นประจำเดือน
06:08 - 07:00 บัลลังก์เพลง ลูกกรุง
07:00 - 08:00 บัลลังก์เพลง ลูกทุ่ง
08:00 - 08:05 Thaithai News
08:05 - 09:00 พูดกันสนั่นเมือง
09:00 - 09:08 ดาวเด่นประจำเดือน
09:08 - 10:00 เบรกแตก
10:00 - 12:00 ไทยไทยคลับ
12:00 - 12:05 Thaithai News
12:05 - 13:00 นักร้องในดวงใจ
13:00 - 13:08 ดาวเด่นประจำเดือน
13:08 - 13:15 100 เพลงลูกทุ่งที่คิดถึง
13:15 - 14:00 ไทยไทยออนทัวร์
14:00 - 14:05 สยาม Hot คนดู Hit
14:05 - 15:00 พูดกันสนั่นเมือง
15:00 - 15:05 Thaithai News
15:05 - 18:00 ด้นสยาม
18:00 - 18:05 Thaithai News
18:05 - 18:10 สยาม Hot คนดู Hit
18:10 - 19:00 บัลลังก์เพลง
19:00 - 20:00 พูดกันสนั่นเมือง
20:00 - 21:00 นักร้องในดวงใจ
21:00 - 21:08 ดาวเด่นประจำเดือน
21:08 - 23:00 ไทยไทยคลับ
23:00 - 23:05 Thaithai News
23:05 - 23:10 สยาม Hot คนดู Hit
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:10 - 00:00 ราชดำเนิน
คงกระพันนารี
แรงตะวัน
สายลับรักป่วน
ลูกไม้ไกลต้น
กาลครั้งหนึ่ง...ในหัวใจ
ลิขิตริษยา
เจ้าพายุ
แม่นาก
บ่วงรักสลักแค้น
True Love Story เพราะเธอคือรัก
อุบัติรักเทวา
ส้มตํา แฮมเบอร์เกอร์
ลายหงส์
U-Prince Series
Lovey Dovey แผนร้ายนายเจ้าเล่ห์
พิษสวาท
เสน่หาข้ามเส้น
รักฝุ่นตลบ
เกมริษยา 2
มนต์รักสองฝั่งคลอง

Back to Top