ทีเอ็นเอ็น 24

ทีเอ็นเอ็น 24

TNN24 สถานีข่าว 24 ชั่วโมง ที่ถือหลักการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ ที่สะท้อนแนวคิดของคนข่าวอย่างแท้จริง อาทิเช่น รายการห้องข่าวเช้านี้, คนหลังข่าว, ครบวัน ครบข่าว และยังมีสกู๊ปส์พิเศษ ตามรอยพ่อหลวงของคนไทย อ่านข่าวเพิ่มเติม ชมคลิปข่าวสำคัญย้อนหลัง ได้ที่ www.tnnthailand.com

ทีวีออนไลน์ ( 24 ช่อง )
ช่อง 3 แฟมิลี่
ทรูโฟร์ยู
ทีเอ็นเอ็น 24
เอ็มคอต แฟมิลี
โลก้า
ไทยทีวี
นิวทีวี
สปริงนิวส์
ไบรท์ ทีวี
วอยซ์ ทีวี
เนชั่น ทีวี
เวิร์คพอยท์ ทีวี
จีเอ็มเอ็ม 25
นาวทีวี
ช่อง 8
ช่อง 3 SD
โมโน 29
9 เอ็มคอต HD
วัน HD
ไทยรัฐ ทีวี HD
ช่อง 3 HD
อมรินทร์ทีวี HD
ช่อง 7
พีพีทีวี HD
ผังรายการ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
00:00 - 00:30 ครบวัน ทันข่าว 2016
00:30 - 01:00 ASEAN Report 2016
01:00 - 02:00 World Today
02:00 - 02:30 เรื่องนี้ถึงไหน 2016
02:30 - 03:00 ฅนต้นแบบ 2016
03:00 - 04:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
04:00 - 04:30 รับมือภัยพิบัติ 2016
04:30 - 05:00 Time for Health
05:00 - 05:30 ทันเกมส์
05:30 - 05:50 ทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น
05:50 - 08:00 TNN Good Morning
08:00 - 09:00 TNN Life News
09:00 - 10:00 เปิดประเด็นข่าว
10:00 - 10:05 ข่าวสั้น TNN
10:05 - 11:00 Look Forward
11:00 - 11:05 ข่าวสั้น TNN
11:05 - 11:30 ทุกข์ชาวบ้าน 2016
11:30 - 12:00 คนหลังข่าว 2016
12:00 - 13:00 ครบมุมข่าว 2016
13:00 - 13:30 Hot Money
13:30 - 14:00 ทันเกมส์
14:00 - 14:05 ข่าวสั้น TNN
14:05 - 15:00 TNN Arts News 2016
15:00 - 16:00 เกาะติดข่าว TNN
16:00 - 16:05 ข่าวสั้น TNN
16:05 - 16:48 Look Forward
16:48 - 17:00 แนะนำสินค้าทรูซีเล็คท์
17:00 - 17:05 ข่าวสั้น TNN
17:05 - 17:30 ห้องข่าวเยาวชน 2016
17:30 - 18:00 คนหลังข่าว 2016
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:15 สถานการณ์ข่าวรอบวัน 2016
19:15 - 19:55 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
19:55 - 20:00 ครัวอาเซี่ยน 2016
20:00 - 20:05 ข่าวสั้น TNN
20:05 - 20:45 Business Watch 2016
20:45 - 21:00 ข่าวในพระราชสำนัก/สารคดี จากขุนเขา สู่..
21:00 - 22:00 เจาะลึก ข่าวร้อน 2016
22:00 - 22:15 TNN Thailand News
22:15 - 23:00 Money Delivery
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
00:00 - 01:00 ครบวัน ทันข่าว 2016
01:00 - 02:00 World Today
02:00 - 03:00 TNN Arts News 2016
03:00 - 04:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
04:00 - 05:00 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
05:00 - 05:30 ทันเกมส์
05:30 - 05:50 ทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น
05:50 - 08:00 TNN Good Morning
08:00 - 09:00 TNN Life News
09:00 - 10:00 เปิดประเด็นข่าว
10:00 - 10:05 ข่าวสั้น TNN
10:05 - 11:00 Look Forward
11:00 - 11:05 ข่าวสั้น TNN
11:05 - 11:30 ทุกข์ชาวบ้าน 2016
11:30 - 12:00 คนหลังข่าว 2016
12:00 - 13:00 ครบมุมข่าว 2016
13:00 - 13:30 Hot Money
13:30 - 14:00 ทันเกมส์
14:00 - 14:05 ข่าวสั้น TNN
14:05 - 15:00 TNN Arts News 2016
15:00 - 16:00 เกาะติดข่าว TNN
16:00 - 16:05 ข่าวสั้น TNN
16:05 - 16:48 Look Forward
16:48 - 17:00 แนะนำสินค้าทรูซีเล็คท์
17:00 - 17:05 ข่าวสั้น TNN
17:05 - 17:30 ห้องข่าวเยาวชน 2016
17:30 - 18:00 คนหลังข่าว 2016
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:15 สถานการณ์ข่าวรอบวัน 2016
19:15 - 19:55 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
19:55 - 20:00 ครัวอาเซี่ยน 2016
20:00 - 20:05 ข่าวสั้น TNN
20:05 - 20:45 Business Watch 2016
20:45 - 21:00 ข่าวในพระราชสำนัก/สารคดี จากขุนเขา สู่..
21:00 - 22:00 เจาะลึก ข่าวร้อน 2016
22:00 - 22:15 TNN Thailand News
22:15 - 23:00 Money Delivery
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
00:00 - 01:00 ครบวัน ทันข่าว 2016
01:00 - 02:00 World Today
02:00 - 03:00 TNN Arts News 2016
03:00 - 04:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
04:00 - 05:00 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
05:00 - 05:30 ทันเกมส์
05:30 - 05:50 ทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น
05:50 - 08:00 TNN Good Morning
08:00 - 09:00 TNN Life News
09:00 - 10:00 เปิดประเด็นข่าว
10:00 - 10:05 ข่าวสั้น TNN
10:05 - 11:00 Look Forward
11:00 - 11:05 ข่าวสั้น TNN
11:05 - 11:30 ทุกข์ชาวบ้าน 2016
11:30 - 12:00 คนหลังข่าว 2016
12:00 - 13:00 ครบมุมข่าว 2016
13:00 - 13:30 Hot Money
13:30 - 14:00 ทันเกมส์
14:00 - 14:05 ข่าวสั้น TNN
14:05 - 15:00 TNN Arts News 2016
15:00 - 16:00 เกาะติดข่าว TNN
16:00 - 16:05 ข่าวสั้น TNN
16:05 - 16:48 Look Forward
16:48 - 17:00 แนะนำสินค้าทรูซีเล็คท์
17:00 - 17:05 ข่าวสั้น TNN
17:05 - 17:30 ห้องข่าวเยาวชน 2016
17:30 - 18:00 คนหลังข่าว 2016
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:15 สถานการณ์ข่าวรอบวัน 2016
19:15 - 19:55 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
19:55 - 20:00 ครัวอาเซี่ยน 2016
20:00 - 20:05 ข่าวสั้น TNN
20:05 - 20:45 Business Watch 2016
20:45 - 21:00 ข่าวในพระราชสำนัก/สารคดี จากขุนเขา สู่..
21:00 - 22:00 เจาะลึก ข่าวร้อน 2016
22:00 - 22:15 TNN Thailand News
22:15 - 23:00 Money Delivery
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
00:00 - 01:00 ครบวัน ทันข่าว 2016
01:00 - 02:00 World Today
02:00 - 03:00 TNN Arts News 2016
03:00 - 04:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
04:00 - 05:00 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
05:00 - 05:30 ทันเกมส์
05:30 - 05:50 ทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น
05:50 - 08:00 TNN Good Morning
08:00 - 09:00 TNN Life News
09:00 - 10:00 เปิดประเด็นข่าว
10:00 - 10:05 ข่าวสั้น TNN
10:05 - 11:00 Look Forward
11:00 - 11:05 ข่าวสั้น TNN
11:05 - 11:30 ทุกข์ชาวบ้าน 2016
11:30 - 12:00 คนหลังข่าว 2016
12:00 - 13:00 ครบมุมข่าว 2016
13:00 - 13:30 Hot Money
13:30 - 14:00 ทันเกมส์
14:00 - 14:05 ข่าวสั้น TNN
14:05 - 15:00 TNN Arts News 2016
15:00 - 16:00 เกาะติดข่าว TNN
16:00 - 16:05 ข่าวสั้น TNN
16:05 - 16:48 Look Forward
16:48 - 17:00 แนะนำสินค้าทรูซีเล็คท์
17:00 - 17:05 ข่าวสั้น TNN
17:05 - 17:30 ห้องข่าวเยาวชน 2016
17:30 - 18:00 คนหลังข่าว 2016
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:15 สถานการณ์ข่าวรอบวัน 2016
19:15 - 19:55 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
19:55 - 20:00 ครัวอาเซี่ยน 2016
20:00 - 20:05 ข่าวสั้น TNN
20:05 - 20:45 Business Watch 2016
20:45 - 21:00 ข่าวในพระราชสำนัก/สารคดี จากขุนเขา สู่..
21:00 - 22:00 เจาะลึก ข่าวร้อน 2016
22:00 - 22:15 TNN Thailand News
22:15 - 23:00 Money Delivery
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
00:00 - 01:00 ครบวัน ทันข่าว 2016
01:00 - 02:00 World Today
02:00 - 03:00 TNN Arts News 2016
03:00 - 04:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
04:00 - 05:00 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
05:00 - 05:30 ทันเกมส์
05:30 - 05:50 ทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น
05:50 - 08:00 TNN Good Morning
08:00 - 09:00 TNN Life News
09:00 - 10:00 เปิดประเด็นข่าว
10:00 - 10:05 ข่าวสั้น TNN
10:05 - 11:00 Look Forward
11:00 - 11:05 ข่าวสั้น TNN
11:05 - 11:30 ทุกข์ชาวบ้าน 2016
11:30 - 12:00 คนหลังข่าว 2016
12:00 - 13:00 ครบมุมข่าว 2016
13:00 - 13:30 Hot Money
13:30 - 14:00 ทันเกมส์
14:00 - 14:05 ข่าวสั้น TNN
14:05 - 15:00 TNN Arts News 2016
15:00 - 16:00 เกาะติดข่าว TNN
16:00 - 16:05 ข่าวสั้น TNN
16:05 - 16:48 Look Forward
16:48 - 17:00 แนะนำสินค้าทรูซีเล็คท์
17:00 - 17:05 ข่าวสั้น TNN
17:05 - 17:30 ห้องข่าวเยาวชน 2016
17:30 - 18:00 คนหลังข่าว 2016
18:00 - 19:00 สถานการณ์ข่าวรอบวัน 2016
19:00 - 19:05 ข่าวสั้น TNN
19:05 - 19:55 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
19:55 - 20:00 ครัวอาเซี่ยน 2016
20:00 - 20:05 ข่าวสั้น TNN
20:05 - 20:15 Business Watch 2016
20:15 - 20:45 คืนความสุขให้คนในชาติ/สารคดี จากขุนเขา ส
20:45 - 21:00 ข่าวในพระราชสำนัก
21:00 - 22:00 เจาะลึก ข่าวร้อน 2016
22:00 - 22:15 TNN Thailand News
22:15 - 23:00 Money Delivery
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
00:00 - 01:00 ครบวัน ทันข่าว 2016
01:00 - 02:00 World Today
02:00 - 03:00 TNN Arts News 2016
03:00 - 04:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
04:00 - 05:00 ขยายข่าว ทิน โชคกมลกิจ 2016
05:00 - 05:30 ทันเกมส์
05:30 - 05:50 ทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น
05:50 - 07:00 TNN Good Morning
07:00 - 07:30 พุทธปัญญาภิรมย์
07:30 - 08:00 อริยทัศน์ อินเดีย
08:00 - 10:00 ห้องข่าวสุดสัปดาห์ 2016
10:00 - 10:05 ข่าวสั้น TNN
10:05 - 10:30 The Ultimate Property Insight
10:30 - 10:35 ข่าวสั้น TNN
10:35 - 11:00 Pet Lover by Jerhigh
11:00 - 12:30 ครบมุมข่าว 2016
12:30 - 13:00 จับกระแสการเมือง
13:00 - 13:05 ข่าวสั้น TNN
13:05 - 13:30 เรื่องนี้ถึงไหน 2016
13:30 - 13:35 ข่าวสั้น TNN
13:35 - 14:00 ทันเกมส์
14:00 - 14:05 ข่าวสั้น TNN
14:05 - 14:30 Bangkok United TV
14:30 - 14:35 ข่าวสั้น TNN
14:35 - 15:00 จากขุนเขา สู่ศิลปาชีพ
15:00 - 16:00 เกาะติดข่าว TNN
16:00 - 16:05 ข่าวสั้น TNN
16:05 - 16:30 ฅนต้นแบบ 2016
16:30 - 16:35 ข่าวสั้น TNN
16:35 - 17:00 ท่องโลกเกษตร
17:00 - 17:05 ข่าวสั้น TNN
17:05 - 17:30 ท้ายเรือมีเรื่องเล่า
17:30 - 17:35 ข่าวสั้น TNN
17:35 - 18:00 รอบรั้วทั่วไทย 2016
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 สถานการณ์ข่าวรอบวัน 2016
19:00 - 19:05 ข่าวสั้น TNN
19:05 - 19:30 World Today Extra
19:30 - 20:00 ASEAN Report 2016
20:00 - 20:05 ข่าวสั้น TNN
20:05 - 20:40 CEO มองไกล ไปรอบโลก 2016
20:40 - 20:45 ข่าวสั้น TNN
20:45 - 20:55 ข่าวในพระราชสำนัก
20:55 - 21:00 ตามรอยพระยุคลบาท
21:00 - 22:00 เจาะลึก ข่าวร้อน 2016
22:00 - 22:05 ข่าวสั้น TNN
22:05 - 22:30 รอบเมืองไทยวาไรตี้ 2016
22:30 - 22:35 ข่าวสั้น TNN
22:35 - 23:00 คุยกับ "เป็ด" สุภี 2016
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
00:00 - 00:30 ครบวัน ทันข่าว 2016
00:30 - 01:00 Sport Mania 2016
01:00 - 02:00 World Today
02:00 - 02:30 Pet Lover by Jerhigh
02:30 - 03:00 จับกระแสการเมือง
03:00 - 04:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
04:00 - 04:30 รอบเมืองไทยวาไรตี้ 2016
04:30 - 05:00 Bangkok United TV
05:00 - 05:30 ทันเกมส์
05:30 - 05:50 ทำวัตรเช้ากับเซเว่นอีเลฟเว่น
05:50 - 07:00 TNN Good Morning
07:00 - 07:30 พุทธปัญญาภิรมย์
07:30 - 08:00 อริยทัศน์ อินเดีย
08:00 - 10:00 ห้องข่าวสุดสัปดาห์ 2016
10:00 - 10:05 ข่าวสั้น TNN
10:05 - 10:30 Time for Health
10:30 - 10:35 ข่าวสั้น TNN
10:35 - 11:00 Food Diary
11:00 - 12:30 ครบมุมข่าว 2016
12:30 - 13:00 Investnista
13:00 - 13:05 ข่าวสั้น TNN
13:05 - 13:30 ทุกข์ชาวบ้านสุดสัปดาห์ 2016
13:30 - 13:35 ข่าวสั้น TNN
13:35 - 14:00 ทันเกมส์
14:00 - 14:05 ข่าวสั้น TNN
14:05 - 14:30 The Destination
14:30 - 14:35 ข่าวสั้น TNN
14:35 - 15:00 Auto World TV 2016
15:00 - 16:00 เกาะติดข่าว TNN
16:00 - 16:05 ข่าวสั้น TNN
16:05 - 17:00 หมอเงิน หมอความ 2016
17:00 - 17:05 ข่าวสั้น TNN
17:05 - 17:30 Power of Love
17:30 - 17:35 ข่าวสั้น TNN
17:35 - 18:00 รับมือภัยพิบัติ 2016
18:00 - 18:20 เดินหน้าประเทศไทย
18:20 - 19:00 สถานการณ์ข่าวรอบวัน 2016
19:00 - 19:05 ข่าวสั้น TNN
19:05 - 20:00 คู่หูนักลงทุน
20:00 - 20:05 ข่าวสั้น TNN
20:05 - 20:40 คุยจริงใจ สไตล์หมอชัย 2016
20:40 - 20:45 ข่าวสั้น TNN
20:45 - 20:55 ข่าวในพระราชสำนัก
20:55 - 21:00 ตามรอยพระยุคลบาท
21:00 - 22:00 เจาะลึก ข่าวร้อน 2016
22:00 - 22:05 ข่าวสั้น TNN
22:05 - 22:30 สองวัย Two Gens
22:30 - 22:35 ข่าวสั้น TNN
22:35 - 23:00 เรื่องนี้ถึงไหน 2016
23:00 - 00:00 ครบวัน ครบข่าว 2016
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่

เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่ เอ ศุภชัย รวยเว่อร์!! พาบุกใต้ดูสวนยาง 100 ไร่

ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น

ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น ปอ อรรณพ เปิดซิงจูบแรก ซาย KPN ไม่หวั่นกระแสคู่จิ้น

ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7

ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7 ได้ฟังแล้วจะขนลุกหรือน้ำตาซึม กับโจทย์เพลง “รักครบรส” ในมาสเตอร์คีย์ เวทีแจ้งเกิด ลูกทุ่งน็อกเอาท์ ซีซั่น 7

คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ

คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ คิวบู๊ก็มาก ท่ายากก็เยอะ มิกค์ บูม พิม ซ้อมคิวบู๊ใน กาลครั้งหนึ่ง ในหัวใจ

ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม

ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม ม่วนหลาย!! กิ๊กดู๋ฯ เฟ้นหาเงาเสียง ก้านตอง ทุ่งเงิน เจ้าของเพลง อ้ายเขี่ยน้องถิ่ม

Back to Top