ทรู ปลูกปัญญา

ทรู ปลูกปัญญา

ทรูปลูกปัญญา : โครงการปลูกความรู้ สู่อนาคต

ทีวีออนไลน์ ( 24 ช่อง )
ช่อง 3 แฟมิลี่
ทรูโฟร์ยู
ทีเอ็นเอ็น 24
เอ็มคอต แฟมิลี
โลก้า
ไทยทีวี
นิวทีวี
สปริงนิวส์
ไบรท์ ทีวี
วอยซ์ ทีวี
เนชั่น ทีวี
เวิร์คพอยท์ ทีวี
จีเอ็มเอ็ม 25
นาวทีวี
ช่อง 8
ช่อง 3 SD
โมโน 29
9 เอ็มคอต HD
วัน HD
ไทยรัฐ ทีวี HD
ช่อง 3 HD
อมรินทร์ทีวี HD
ช่อง 7
พีพีทีวี HD
ผังรายการ
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
00:00 - 00:30 จุดไฟเติมฝัน
00:30 - 01:00 ลูกศิษย์คิดถึงครู
01:00 - 02:00 Megamind คิดการใหญ่
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 10:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
10:00 - 11:00 เกษตรขั้นเทพ
11:00 - 11:30 ครูพบกูรู
11:30 - 12:00 จุดไฟเติมฝัน
12:00 - 12:30 Sound Shake
12:30 - 12:57 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 สารสังเคราะห์
15:00 - 15:30 Natcha the Explorer
15:30 - 16:00 โรงเรียนพ่อแม่
16:00 - 16:30 ครูมืออาชีพ
16:30 - 17:00 Lab Kids วิทย์ ป. 4
16:59 - 17:00 Watch Up News
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:26 เดินหน้าประเทศไทย
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:30 Knowledge Tank
20:30 - 21:00 Admissions Gang
21:00 - 21:30 Sound Shake
21:30 - 22:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
22:00 - 22:27 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
22:30 - 23:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 01:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
01:00 - 01:30 แผลงฤทธิ์
01:30 - 02:00 อาชีพนอกกระแส
02:00 - 02:30 Wildlife
02:30 - 03:00 Knowledge Tank
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 08:30 Wildlife
08:30 - 09:00 Knowledge Tank
09:00 - 09:30 จุดไฟเติมฝัน
09:30 - 10:00 ลูกศิษย์คิดถึงครู
10:00 - 11:00 Megamind คิดการใหญ่
11:00 - 11:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
11:30 - 12:00 Spirit of Mind พลังใจไร้ขีด
12:00 - 12:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 World Documentary [ 2 ]
14:00 - 15:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
15:00 - 16:00 เกษตรขั้นเทพ
16:00 - 16:30 ครูพบกูรู
16:30 - 17:00 Lab Kids วิทย์ ป. 5
16:59 - 17:00 Watch Up News
17:00 - 18:00 World Documentary [ 2 ]
18:00 - 18:26 เดินหน้าประเทศไทย
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : วิทยาศาสตร์ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 สารสังเคราะห์
21:30 - 22:00 Natcha the Explorer
22:00 - 22:30 โรงเรียนพ่อแม่
22:30 - 23:00 ครูมืออาชีพ
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 World Documentary [ 2 ]
00:00 - 00:30 Sound Shake
00:30 - 01:00 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
01:00 - 01:27 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
01:30 - 02:00 พุทธบริษัท [ 3 ]
02:00 - 03:00 World Documentary [ 2 ]
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 World Documentary [ 2 ]
09:00 - 09:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
10:00 - 10:30 Spirit of Mind พลังใจไร้ขีด
10:30 - 11:00 แผลงฤทธิ์
11:00 - 11:30 อาชีพนอกกระแส
11:30 - 11:57 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
12:00 - 13:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Know It All
14:00 - 14:30 จุดไฟเติมฝัน
14:30 - 15:00 ลูกศิษย์คิดถึงครู
15:00 - 16:00 Megamind คิดการใหญ่
16:00 - 16:30 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
16:30 - 17:00 Lab Kids วิทย์ ป. 6
16:59 - 17:00 Watch Up News
17:00 - 18:00 Know It All
18:00 - 18:26 เดินหน้าประเทศไทย
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Know It All
20:30 - 21:30 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
21:30 - 22:30 เกษตรขั้นเทพ
22:30 - 23:00 ครูพบกูรู
23:00 - 00:00 Know It All
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Know It All
00:00 - 01:00 สารสังเคราะห์
01:00 - 01:30 Natcha the Explorer
01:30 - 02:00 ครูมืออาชีพ
02:00 - 03:00 Know It All
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Know It All
09:00 - 09:30 Admissions Gang
09:30 - 10:00 Sound Shake
10:00 - 10:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
10:30 - 10:57 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
11:00 - 11:30 พุทธบริษัท [ 3 ]
11:30 - 12:00 โรงเรียนพ่อแม่
12:00 - 12:57 สารสังเคราะห์
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 14:00 Cesar to the Rescue [ 2 ]
14:00 - 14:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
15:00 - 15:30 แผลงฤทธิ์
15:30 - 16:00 อาชีพนอกกระแส
16:00 - 16:59 Kidventure 3
16:59 - 17:00 Watch Up News
17:00 - 18:00 Cesar to the Rescue [ 2 ]
18:00 - 18:26 เดินหน้าประเทศไทย
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : ภาษาไทย ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:30 Cesar to the Rescue [ 2 ]
20:30 - 21:00 จุดไฟเติมฝัน
21:00 - 21:30 ลูกศิษย์คิดถึงครู
21:30 - 22:30 Megamind คิดการใหญ่
22:30 - 23:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
23:00 - 00:00 Cesar to the Rescue [ 2 ]
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 Cesar to the Rescue [ 2 ]
00:00 - 01:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
01:00 - 02:00 เกษตรขั้นเทพ
02:00 - 03:00 Cesar to the Rescue [ 2 ]
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
07:57 - 08:00 Good News
08:00 - 09:00 Cesar to the Rescue [ 2 ]
09:00 - 10:00 สารสังเคราะห์
10:00 - 10:30 Natcha the Explorer
10:30 - 11:00 โรงเรียนพ่อแม่
11:00 - 11:30 ครูมืออาชีพ
11:30 - 12:00 อาชีพนอกกระแส
12:00 - 13:00 เกษตรขั้นเทพ
12:57 - 13:00 Good News
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 14:30 Admissions Gang
14:30 - 15:00 Sound Shake
15:00 - 15:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
15:30 - 15:57 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
16:00 - 16:59 Megamind คิดการใหญ่
16:59 - 17:00 Watch Up News
17:00 - 17:30 Wildlife
17:30 - 18:00 Knowledge Tank
18:00 - 18:26 Natcha the Explorer
18:26 - 18:29 Good News
18:29 - 18:30 Watch Up News
18:30 - 19:27 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 3
19:27 - 19:30 Good News
19:30 - 20:00 Wildlife
20:00 - 20:57 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
21:00 - 21:30 Wildlife
21:30 - 22:00 Knowledge Tank
22:00 - 22:30 แผลงฤทธิ์
22:30 - 23:00 อาชีพนอกกระแส
23:00 - 23:30 Wildlife
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:30 - 00:00 Knowledge Tank
00:00 - 00:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 4 ]
00:30 - 01:00 ครูมืออาชีพ
01:00 - 01:30 อาชีพนอกกระแส
01:30 - 01:57 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น
02:00 - 02:30 Wildlife
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
08:00 - 09:00 สอนศาสตร์ : คณิตศาสตร์ ม. 6
09:00 - 10:00 สอนศาสตร์ : ฟิสิกส์ ม. 6
10:00 - 11:00 สอนศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ ม. 6
11:00 - 11:30 Admissions Gang
11:30 - 12:00 Sound Shake
12:00 - 12:57 สารสังเคราะห์
13:00 - 13:30 Wildlife
13:30 - 14:00 Knowledge Tank
14:00 - 15:00 Know It All
15:00 - 15:30 ลูกศิษย์คิดถึงครู
15:30 - 16:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
16:00 - 17:00 Megamind คิดการใหญ่ [ 6 ]
17:00 - 17:30 อาชีพนอกกระแส
17:30 - 18:00 จุดไฟเติมฝัน
18:00 - 18:26 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:00 Wildlife
19:00 - 19:30 Knowledge Tank
19:30 - 20:30 Know It All
20:30 - 21:30 เกษตรขั้นเทพ
21:30 - 22:00 Sound Shake
22:00 - 22:30 I Am ฉัน(จะ)เป็น [ 5 ]
22:30 - 23:00 ครูมืออาชีพ
23:00 - 00:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
เวลา ฝังรายการประจำเดือน
23:00 - 00:00 สามเณรปลูกปัญญาธรรม 4
00:00 - 01:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
01:00 - 01:30 Wildlife
01:30 - 02:00 Knowledge Tank
02:00 - 03:00 Know It All
06:00 - 06:30 ทำวัตรเช้า
06:30 - 07:00 เพลินเพลงธรรม
07:00 - 07:57 ปลูกปัญญาธรรม
08:00 - 09:00 สอนศาสตร์ : เคมี ม. 6
09:00 - 10:00 สอนศาสตร์ : ชีววิทยา ม. 6
10:00 - 11:00 สอนศาสตร์ : สังคมศึกษา ม. 6
11:00 - 11:30 แผลงฤทธิ์
11:30 - 12:00 Herbteria สมุนไพรเข้าเส้น [ 4 ]
12:00 - 12:30 Spirit of Mind พลังใจไร้ขีด
12:30 - 12:57 Sound Shake
13:00 - 14:00 Cesar to the Rescue [ 2 ]
14:00 - 15:00 World Documentary [ 2 ]
15:00 - 15:30 โรงเรียนพ่อแม่
15:30 - 16:00 Natcha the Explorer
16:00 - 17:00 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
17:00 - 18:00 เกษตรขั้นเทพ
18:00 - 18:26 เดินหน้าประเทศไทย
18:30 - 19:30 Cesar to the Rescue [ 2 ]
19:30 - 20:30 World Documentary [ 2 ]
20:30 - 21:30 สารสังเคราะห์
21:30 - 22:00 อาชีพนอกกระแส
22:00 - 22:30 ครูพบกูรู
22:30 - 23:30 The Faith ไม่เล่น อย่าลบหลู่
23:30 - 00:00 The Surveyor
ข่าวฮิตวันนี้
ดูทั้งหมด >

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม คว้ารางวัล รายการเด็กยอดเยี่ยม ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม คว้ารางวัล รายการเด็กยอดเยี่ยม ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 สามเณร ปลูกปัญญาธรรม คว้ารางวัล รายการเด็กยอดเยี่ยม ในงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7

ทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

ทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4 ทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

เก้า-จิรายุ นำทีมทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

เก้า-จิรายุ นำทีมทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4 เก้า-จิรายุ นำทีมทรูปลูกปัญญา ต่อยอดความสำเร็จ เปิดตัว สามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 4

เก้า จิรายุ นั่งแท่น แบรนด์แอมบาสเดอร์ทรูปลูกปัญญา มีเดีย (คลิป)

เก้า จิรายุ นั่งแท่น แบรนด์แอมบาสเดอร์ทรูปลูกปัญญา มีเดีย (คลิป) เก้า จิรายุ นั่งแท่น แบรนด์แอมบาสเดอร์ทรูปลูกปัญญา มีเดีย (คลิป)

เกาะขอบเวที ลุ้น สุดยอดนักล่าฝัน ทรู เอเอฟ 11 ได้ที่นี้ ในคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศ 4 ต.ค.นี้

เกาะขอบเวที ลุ้น สุดยอดนักล่าฝัน ทรู เอเอฟ 11 ได้ที่นี้ ในคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศ 4 ต.ค.นี้ เกาะขอบเวที ลุ้น สุดยอดนักล่าฝัน ทรู เอเอฟ 11 ได้ที่นี้ ในคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศ 4 ต.ค.นี้

Back to Top